26.7 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
spot_img

โครงการประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ พร้อมด้วยนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาชิก เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลสมาชิกภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด จำนวน 567 แห่ง โดยมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นการดำเนินการวัตถุประสงค์ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยจะส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีของสมาชิก ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยในปัจจุบันต้องมีการเปลี่ยน มีการพัฒนา ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะและสถานการณ์

สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดประชุมและสัมมนาฯในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ อาทิ คาร์บอนเครดิตกับการเพิ่มศักยภาพท้องถิ่น เทคนิคในการบริหารงานในยุคปัจจุบันเพื่อปลอดภัยจากการชี้มูลความผิด และทางออกของท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ซับซ้อน เป็นต้น

……………………………………………..

บทความก่อนหน้านี้แวดวงชาวสวรรค์
บทความถัดไปวิริยาลัยบริการวิชาการ ….

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด