26.7 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
spot_img

สภาอุตสาหกรรมฯ สัมพันธ์

ผู้อ่านสวรรค์นิวส์และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์…………………………………….. @ ผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) แถลงว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่องจากในช่วงที่เหลือของปีนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ในเดือนสิงหาคมของประเทศหลักยังหดตัว ขณะที่กิจกรรมเศรษฐกิจในภาคบริการอ่อนแรงลงต่อเนื่อง นอกจากนี้ จุดเปราะบางสำคัญคือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากปัญหาการผิดนัดชำระหนี้และกำลังซื้อที่หดตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 5% เท่านั้นและมีแนวโน้มจะลดลงในปีหน้า เศรษฐกิจโลกจึงได้รับแรงกดดันและส่งผลให้ภาคการส่งออกของไทยยังมีอุปสรรคในการฟื้นตัว การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มี แนวโน้มเติบโตได้ที่ 2.5-3.0% ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเดิม โดยเศรษฐกิจในไตรมาส 2 เติบโตเพียง 1.8% ต่ำกว่าประมาณการที่ 3.1% อย่างมาก โดยภาคเศรษฐกิจที่อ่อนแรงได้แก่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่มีการหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการส่งออกที่ติดลบต่อเนื่องมา 10 เดือน และติดลบแทบทุกหมวด อีกทั้งการใช้จ่ายภาครัฐที่หดตัวต่อเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีแนวโน้มล่าช้า นอกจากนี้ รายได้จากการท่องเที่ยวยังต่ำกว่าที่คาดเนื่องจากการใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังต่ำกว่าปกติอยู่ราว 13% และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของคนไทยในการเที่ยวในประเทศต่ำกว่าปกติราว 33% รัฐควรมีมาตรการเพื่อเร่งขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยในปี 2566 ยังสามารถเติบโตได้ระดับ 3.0% การเร่งรัดมาตรการด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ประกาศไว้จึงมีความจำเป็น ได้แก่ การลดภาระรายจ่ายค่าไฟและราคาน้ำมัน การผลักดันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคน นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณามาตรการเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งออกไปยังตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตได้ ขณะที่เร่งจัดทำมาตรการเพื่อเสริมสร้างรายได้ ให้กับ SMEs และครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาภาระหนี้ได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน กกร. มีความกังวลกับสถานการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศที่ส่งผลให้การส่งออกของไทยชะลอตัว ประกอบกับสินค้าราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐานทะลักเข้ามาแข่งขันด้านราคาในตลาดไทย ทำให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเบื้องต้นมี 20 กลุ่มอุตสาหกรรม ที่มียอดขายลดลง และหากไม่มีมาตรการกำกับดูแลสินค้านำเข้าดังกล่าว ผลกระทบอาจจะขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ ดังนั้น กกร. จึงเสนอขอให้ภาครัฐเข้มงวดในการตรวจจับสินค้านำเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานโดยผ่านกลไกจากทั้ง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมศุลกากร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ในขณะเดียวกันควรต้องมีการสนับสนุนผู้ส่งออก อำนวยความสะดวกให้พิธีการศุลกากรมีความคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น การท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องยนต์ที่สำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสที่เหลือ ที่ประชุม กกร. มองว่า การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน มีจำนวนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงเสนอให้มีการเร่งรัดและออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยเฉพาะมาตรการ ฟรีวีซ่าโดยเร็ว รวมถึงการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าประเทศอย่างปลอดภัย กกร. มีความเห็นว่าด้วยดอกเบี้ยในปัจจุบันปรับขึ้นมาต่อเนื่องและอยู่ที่ระดับ2.25% ซึ่งเป็นระดับสมดุลแล้ว เนื่องจาก อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทำให้แรงกดดันเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ และสถาบันการเงินได้ชะลอการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระบบ อีกทั้งกลไกตลาดเงินได้ปรับตัวแล้ว สะท้อนจากการแข่งขันในการระดมสภาพคล่องที่เข้มข้น ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนหนึ่งจากเงินถูกไหลไปสู่การลงทุนทางเลือก

…………………………………….. @ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย “เทคนิคการขึ้นทะเบียนสินค้า MiT พิชิตตลาดภาครัฐ” เรียนรู้เทคนิคสำคัญให้ท่านสามารถออกใบรับรอง Made in Thailand (MiT) ได้ง่ายๆ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับสินค้า MiT ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก SME D BANK ได้สะดวกขึ้น ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566  เวลา 09.00 -12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM สนใจเข้าร่วมได้ที่ https://events.fti.or.th/events/40 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1453 กด * หรือโทร 02-345-1100 ,1244 และ 1024 ติดตามข่าวสารได้ที่ Website : www.mit.fti.or.th Facebook : https://facebook.com/MiT.FTI

…………………………………….. @  ฝากร้านฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตามหาสินค้าและบริการ ราคาพิเศษจากโรงงาน! ของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) บน “Group Facebook FTI BM Mall” เข้าร่วมกลุ่ม กดเลยที่https://www.facebook.com/groups/ftibmmall หรือค้นหาบน Facebook พิมพ์ “FTI BM Mall” โดย ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) Call Center 1453 กด 3 | LINE ID : @ftithailand

…………………………………….. @ พร้อมรับมือกับยุค AI แล้วหรือยัง? สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง AR/VR”  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต พบกับกิจกรรมการหาแนวทางการประหยัดพลังงานด้วยระบบ VR พร้อมทั้งคู่มือการปฏิบัติให้ฟรี! ในวันพฤหัสบดีที่  28 กันยายน 2566 เวลา 08.30 -15.30 น. ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท 31 กรุงเทพฯ ลงทะเบียนออนไลน์ตามลิงค์https://forms.gle/b6SnopUXbFenp1sq6 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณิชา/ คุณลักขณา โทร.02-345-1245/02-345-1247 อีเมล : activity.iie@gmail.com

……………………………………………………. @ มิจฉาชีพส่งคูปองลุ้นโชค หลอกให้สแกน QR Code‼ กลลวงมิจฉาชีพแบบใหม่ ๆ โผล่มาเรื่อย ๆ ล่าสุดมีการส่งคูปองลุ้นโชค หลอกให้สแกน QR Code เพื่อรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงกันไปเลย ซึ่งขั้นตอนหลอกลวงของมิจฉาชีพ มีดังนี้ *มิจฉาชีพจะส่งคูปองที่อ้างว่า ชิงเงินรางวัล ให้ขูดลุ้นรางวัล *คูปองที่ส่งมามีการใช้ภาษาไทยที่มีตัวอักษรเหมือนมาจากโปรแกรมแปลภาษา *เมื่อเหยื่อขูดลุ้นรางวัลแล้ว จะมีข้อความที่บอกว่า เหยื่อได้รับรางวัลมีมูลค่าสูง *ให้สแกน QR Code เพื่อรับเงินรางวัล *ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อกรอกข้อมูล *สุดท้ายอาจถูกดูดเงินเกลี้ยงบัญชี หากท่านพบการกระทำในลักษณะดังกล่าว ขอให้มีสติ ไม่ควรสแกน QR Code และไม่ควรกรอกข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าไว้ใจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน ที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)

 

…………………………………. @ประกันสังคม ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ รพ.ตามสิทธิ ฟรี‼ ประกันสังคมขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลตามสิทธิฟรี สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 แลมาตรา 39  สำนักงานประกันสังคม ได้จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับวิธีป้องกันมากกว่าการรักษาอย่างทันท่วงที และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลของตน ในสถานพยาบาลโครงการสำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ซึ่งกำหนดปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และให้เกิดประโยชน์ในการเข้ารับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนอย่างแท้จริง ล่าสุด คณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประกันตน ดังนี้ ปี 2566 ขยายระยะเวลาสำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเดิมได้เปิดให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม ของทุกปี  ปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป……………………………@ หน่วยงานที่มีข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนครสวรรค์ สามารถฝากข่าวผ่านสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ หรือต้องการสมัครเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ นายชาณัฐธนพล  แสงสุข ผู้จัดการสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์056-245497,081-0428 934 โทรสาร 056-245 498 e-mail: nakornsawan.fti@gmail.com, https://www.facebook.com/Nakhonsawan.fti

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด