26.7 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
spot_img

คนดี คนเด่น

สวัสดีครับ มวลมิตรผู้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทุกท่าน ที่เคารพกฎหมายและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันนี้ ทิพยเนตรภูมิใจเสนอนักศึกษาคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์  สู่การพิจารณาและชื่นชมจากสังคมเมืองนครสวรรค์ อีก ๑ คน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระดับชาติ กลุ่มภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จัดขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 

“ณัฐวุฒิ นาคชุ่ม

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

 

“ณัฐวุฒิ นาคชุ่ม” เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546  อายุ 20 ปี เป็นบุตรของนายชวลิต นาคชุ่ม อาชีพรับจ้าง และนางจินตนา  นาคชุ่ม อาชีพรับจ้าง

จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพระบางวิทยา จังหวัดนครสวรรค์

ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับ “ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2” สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ประเภททักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาเอกชน ระดับชาติ กลุ่มภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานบริหารอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คติประจำใจของ “ณัฐวุฒิ นาคชุ่ม” คือ “ท้อได้ แต่ถอยไม่ได้”

ทิพยเนตรขอปรบมือดังๆ เป็นกำลังใจและชื่นชมในความรู้ ความสามารถของนักศึกษาคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ สถาบันในเครือของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่เป็นเยาวชนตัวอย่างของจังหวัดนครสวรรค์ และสังคมไทยเราในวันนี้

 

 

 

 

 

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด