26.7 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
spot_img

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่ 7 กันยายน2566 เวลา 14.20 น. ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วย นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 จังหวัดนครสวรรค์  ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการนำทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงสู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ นโยบายเก้าเลี้ยวโมเดล  สี่แควโมเดล โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างการรับรู้เพื่อยกระดับการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เป็นต้น

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 แม้ว่ารางวัลเลิศรัฐอาจจะไม่ใช่รางวัลยิ่งใหญ่อย่างรางวัลโนเบล แต่หลายท่านก็มีความรู้สึกว่านี่คือรางวัลโนเบลสำหรับ การวิริยะ อุตสาหะ ปฏิบัติราชการมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานหรืออย่างน้อยก็ในรอบปีที่ผ่านมา ในช่วงก่อนหน้านี้มีผู้สนใจสมัครพิจารณาเข้ารับรางวัลจำนวนไม่มาก แต่นับวันจะยิ่งมีหน่วยงานสมัครเข้ารับการพิจารณาผลงานมากยิ่งขึ้น มีหลายหน่วยงานทำผลงานดีเด่นต่อเนื่องอย่างยาวนาน จนกระทั่งเกิดผลงานที่สามารถเป็นต้นแบบและสามารถนำไปต่อยอดได้ โดยรางวัลเลิศรัฐที่มอบให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ล้วนมีผลงานที่ดีน่าพอใจ ขอให้ทุกหน่วยงานรักษาระดับการทำงานเอาไว้เช่นนี้ต่อไป และจะต้องมีผลงานหรือโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีคุณภาพในปีต่อ ๆ ไป เพื่อจะทำให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐอย่างต่อเนื่อง

———————

บทความก่อนหน้านี้คนดี คนเด่น
บทความถัดไปสาวสวรรค์

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด