26.7 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
spot_img

พิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 14:00 นาฬิกา ที่ห้องรับรอง 302 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด แก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีรับมอบเข็ม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย 60 ปี และเป็นผู้แทนรับพระราชทาน จำนวน 19 คน ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด / พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ / หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ / ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ / และนายอำเภอทุกอำเภอ รวม 15 อำเภอ เข้ารับเข็มฯในครั้งนี้

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2505 จากเหตุการณ์วาตภัยพายุโซนร้อนแฮเรียต ที่พัดเข้าทางพื้นที่แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ความรุนแรงของพายุทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชน  ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้ประสบภัย ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว เมื่อความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุ อ.ส. ออกประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว และพระราชทานเงินแก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสร้างโรงเรียนประชาบาล จำนวน 12 โรงเรียนในพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีสถานที่ศึกษา  และพระราชทานชื่อในภายหลังว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หมายเลข 1 ถึง 12 ตามลำดับ เมื่อได้นำเงินบริจาคช่วยเหลือประชาชนในระยะแรกแล้ว  ยังคงเหลือเงินอีก 3 ล้านบาท   พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงพระราชทานเงินดังกล่าวเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2506  โดยชื่อพระราชทานของมูลนิธิ ฯ มีความหมายว่า “พระราชา” และ “ประชาชน” อนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน

ต่อมาเมื่อปี 2560  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับมูลนิธิ ฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์  และทรงดำรงตำแหน่ง “พระบรมราชูปถัมภก” แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และพระราชทานแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นระบบ รวดเร็ว และไม่ซ้ำซ้อน  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ ฯ เชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมาอย่างต่อเนื่อง

……………………………………………..

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด