24.2 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
spot_img

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ …

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู รุ่นที่  2  Module 4: การสร้างสื่อดิจิทัลในการออกแบบการเรียนการสอน หลักสูตรภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ  เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร(Non-Degree) ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยมี วิรัช กาฬภักดี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นำทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 221   มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 

 

 

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด