24.2 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
spot_img

แวดวงชาวสวรรค์ 16 กันยายน 2566

เปิดคอลัมน์แวดวงชาวสวรรค์ฉบับนี้ท่ามกลางสภาพอากาศฤดูฝนที่แปรปรวน เดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัย รวมถึงดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ … @  ข่าวแรกคงต้องเริ่มด้วยข่าวที่น่ายินดีของจังหวัดนครสวรรค์เรา เมื่อวันที่ 7 กันยายน2566  ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วย พรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 จังหวัดนครสวรรค์  ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการนำทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงสู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ  นโยบายเก้าเลี้ยวโมเดล  สี่แควโมเดล โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างการรับรู้เพื่อยกระดับการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดนครสวรรค์เราที่มีข่าวน่ายินดีเช่นนี้ … @ เทศบาลนครนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาชิกสันนิบาตภาคเหนือ ได้รับเกียรติจาก  พรเพชร  เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2 / 2566 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 โดยมี จิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับสมาชิกสันนิบาตภาคเหนือ และผู้เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา … @ ปัจจุบันการแข่งขันด้านนวัตกรรมยังมีความก้าวหน้าไม่สิ้นสุดเพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป กลุ่มบริษัท KTIS  ได้จัดงานแข่งขันผลงาน นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์   “KTIS GROUP INNOVATION AND CREATIVITY CHALLENGE 2023”   โดยได้รับเกียรติจาก  ประพันธ์  ศิริวิริยะกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTIS GROUP ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน อภิชาต นุชประยูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ KTIS GROUP  กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมี ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTIS GROUP  และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในเครือ KTIS GROUP เข้าร่วมชมงาน ทั้งนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอและจัดแสดงผลงาน นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ที่ได้รับรางวัล พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566  ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์  ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา … @ เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งมาตรการรับมือในช่วงฤดูฝน ความก้าวหน้าการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ร่วมถึงทำปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2568 ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 3/2566 โดยมี  ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ … @ บอกบุญท่านผู้มีจิตศรัทธา จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) ประดิษฐานบนยอดเขากบ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ยอดเขากบ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ผ่านมา โดยผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) เลขบัญชี 605-3-06075-5 … @ การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา แจ้งว่ามหาวิทยาลัยเจ้าพระยากำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) การบริหารการพัฒนาองค์การ รุ่นที่ 12 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 420,000 บาท และเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) รุ่นที่ 2 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท (โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจะได้สิทธิ์ลดค่าเทอม 20% ทั้ง 2 หลักสูตร) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 10 ตุลาคมนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา http://www.cpu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา หมายเลขโทรศัพท์ 066-0233883, 087-7324224,080-1150700  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา http://www.cpu.ac.th ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566  … @

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด