32.3 C
Nakhon Sawan
วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
spot_img

สัมพันธ์การศึกษา 16 พฤศจิกายน 2566

เปิดคอลัมน์สัมพันธ์การศึกษาฉบับนี้น้องๆหลายคนดีใจกับผลการเรียนภาคเรียนที่มาผ่านมา แม้จะมีบางคนที่ได้ผลไม่เป็นที่พอใจก็อย่าท้อนะครับ สู้ๆกันต่อไป ข่าวแรกวันนี้ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในโอกาสที่บุคลากรและลูกศิษย์คนเก่งของท่านเข้ารับเกียรติบัตรชื่นชมจาก ทวี  เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย ดร.ทินกร  พูลพุฒ  ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในโอกาสได้รับรางวัล “อาจารย์ผู้สอนทางการบริหารการศึกษาดีเด่น” โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566    ผศ. ดร.โยธิน ศรีโสภา  อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ในโอกาสได้รับรางวัล “ผู้มีเกียรติประวัติและผลงานทางการศึกษาดีเด่น” โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566     วรชิต  สิหิงษ์  นักศึกษาชั้นปีที่  4 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารและการจัดการ ในโอกาสได้รับรางวัล เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 จำนวน 3 รางวัล คือ คือ รางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน,  รางวัลเยาวชนดีเด่น จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ รางวัลเยาวชนต้นแบบ จัดโดยสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม และ ไชยวัฒน์  เอื่ยมกระจ่าง  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในโอกาสได้รับรางวัลเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ จัดโดย มูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ, รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  จัดโดย สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  และรางวัลเยาวชนดีเด่น จัดโดย กองกิจการพิเศษ ศูนย์สันติวิธี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในที่ประชุมกรมการจังหวัด  ณ  ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ขอชื่นชมและร่วมภาคภูมิใจอย่างที่สุดกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาครับ … @ วิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม จังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม ได้นำนักเรียนวงโยธวาทิต เข้าร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานวันเกษตร และงานกาชาดอำเภอพบพระ ประจำปี 2566 โดยมี สัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดงานวันเกษตรและงานกาชาด อำเภอพบพระ ณ บริเวณฐานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิม หมู่ที่ 9 บ้านห้วยนกแล ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 … @ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบนโยบายในการจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลภายในครอบครัว พร้อมด้วย  วราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมอบนโยบายและสร้างกิจกรรม ความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยมี ไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ลานอเนกประสงค์โดมร่มเย็น โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ … @  โรงเรียนพระบางวิทยา รับการตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย สัมพรรณ ถวิลไทย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะศึกษานิเทศก์ โดยมี  พรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 … @  เปิดภาคเรียนแล้ว  เพื่อให้นักศึกษาใช้ชีวิตในรั้ววิริยาลัยอย่างมีความสุขทุกๆวันเวลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมี วรวุฒิ สุขะเสวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 รวมทั้งให้ข้อคิดต่างๆจากสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566  ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ … @

 

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด