32.3 C
Nakhon Sawan
วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
spot_img

แวดวงชาวสวรรค์ 16 พฤศจิกายน 2566

เปิดคอลัมน์แวดวงชาวสวรรค์ฉบับนี้ หลายคนบอกว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาว แต่ที่แน่ๆมีฝนตกเกือบทุกวัน อะไรก็ไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนคือดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ  ทั้งโควิด-19 ที่ยังไม่หมด ทั้งไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ รวมถึงไข้เลือดออก แต่ละโรคน่ากลัวทั้งนั้น  เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา  รวมถึงเสียสุขภาพนะครับ … @  งานใหญ่ประจำปีของจังหวัดนครสวรรค์กับการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่  11 – 12 พฤศจิกายน 2566  โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.15 นาฬิกา ที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ได้จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้น ทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย วราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีในครั้งนี้ โดยมี จินตนา ทองจันทร์ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เป็นอีกงานหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ที่พี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก … @  บดินทร์  เกษมศานติ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมชาวไร่อ้อยสี่แคว นครสวรรค์ ที่หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ ที่หอประชุมสมาคมชาวไร่เขต 11 อำเภอตาคลี ต่อเนื่องกันในวันที่ 9 และ 11 พฤศจิกายนนี้ ตามลำดับ โดยมี ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล  วิภาตะกลัศ  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เข้าร่วมประชุมฯและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ให้กับชาวไร่อ้อยนับหมื่นคนได้รับฟังพร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน และหัวหน้าหน่วยราชการ ผู้บริหารโรงงานน้ำตาลกลุ่ม KTIS ทั้งโรงงานรวมผลและโรงงานน้ำตาลเกษตรไทย อาทิ ประดิษฐ์ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายไร่อาวุโสกลุ่ม KTIS  งานนี้พี่น้องชาวไร่อ้อยได้รับทั้งความรู้ในการทำไร่อ้อยและของแจกจากสมาคมชาวไร่อ้อย รวมทั้งโรงงานน้ำตาลทั้งสองแห่งเป็นที่ประทับใจอย่างยิ่งทั่วกัน … @ อีกหน่วยงานใหญ่ อุตสาหกรรมครบวงจร  KTIS GROUP  ซึ่งมีกลุ่มบริษัทในเครือกว่า 40 แห่ง จัดอบรมหลักสูตร “สานสายใย เครือข่าย KTIS Group 2023” รุ่นที่ 2 ให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  (KTIS GROUP) โดยศูนย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน จ.เพชรบุรี ได้รับเกียรติจาก ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย  ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบองค์กรและทรัพยากรมนุษย์  ทีมวิทยากรประกอบด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร KTIS GROUP Gen 4 ในการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายครั้งนี้อีกด้วย …  @  ทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด การเสวนา “มองอนาคต นครสวรรค์” นครแห่งศิลปะและศิลปะเพื่อการพัฒนาเมือง สู่…ความยั่งยืน มี  จิตตเกษมน์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดการดำเนินการ และมีผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ประชาชน นักศึกษา ร่วมในกิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนา “การเสวนา มองอนาคต นครสวรรค์เมืองแห่งศิลปะ การบรรยายเรื่องการจัดงานเทศกาลศิลปะนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ การออกแบบเมืองศิลปะ โดย ทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และการสนับสนุน “อนาคตนครสวรรค์เป็นเมืองศิลปะ“ โดยภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน … @ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2566  วราภรณ์ เสริมภักดีกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และประชาสัมพันธ์ “เกาะญวน” หรือ “คลองญวนชวนรักษ์” แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ … @  ปิดการอบรมไปอีกรุ่น  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566  ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล  วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)  ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู” รุ่นที่ 2  ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ซึ่งรุ่นนี้จะเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ให้ความสนใจเข้ามาอบรมกันเป็นจำนวนมาก ท่านใดสนใจการอบรมดีๆแบบนี้รอติดตามได้นะครับ  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยายังมีหลักสูตรใหม่ๆมานำเสนอตามคำเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง … @

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด