32.3 C
Nakhon Sawan
วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
spot_img

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ม.เจ้าพระยา …

           มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สวิตต์ เดชศิระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ผู้ช่วยวิทยากร พิมพ์ชนก ไพรสิงห์ อาจารย์ประจำฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและให้ข้อคิดในการศึกษา หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษารุ่นที่ 1  ณ ห้องเรียนบัณฑิต สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด