25.6 C
Nakhon Sawan
วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
spot_img

ตามรอยพ่อหลวง …

           ผู้เข้าอบรมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)  ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  หลักสูตร “การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นบนแนวคิด BCG และการพัฒนาที่ยั่งยืน”  จัดโดยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ซึ่งจัดอบรมให้กับผู้บริหาร และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ.  อบต.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง (สวนมะกรูดนายกใหญ่) อำเภอสรรพยา และ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานชุมชน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566

 

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด