28.9 C
Nakhon Sawan
วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
spot_img

พิธีเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ …

           ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)  ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   หลักสูตร “การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา”  จัดโดยมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จากนั้นเป็นการแนะนำหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  สวิตต์ เดชศิระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  และ พิมพ์ชนก ไพรสิงห์ อาจารย์ประจำฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ ห้องเรียนบัณฑิต สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด