31.7 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
spot_img

ม.เจ้าพระยา นครสวรรค์ จัดแข่งขันหุ่นยนต์และกีฬาอีสปอร์ต ระดับอาเซียน ชิงถ้วยพระราชทานฯ

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์และกีฬาอีสปอร์ต ระดับอาเซียน ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ครั้งที่2 ระหว่าง 12-14
กรกฎาคม นี้ ณ ศูนย์ประชุมเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   จังหวัดนครสวรรค์

ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   จังหวัดนครสวรรค์ แถลงกับสื่อมวลชนจังหวัดนครสวรรค์ว่าตามที่รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ปี 2561 – 2580) โดยปฏิรูปการศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของคนไทยทุกช่วงวัย ประกอบกับจังหวัดนครสวรรค์ ก็ได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2566-2570
สอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวโดยเฉพาะประเด็นการพัฒนาข้อที่ 7 “พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และสร้างสังคมพอเพียงควบคู่การขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”นอกจากนี้กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์และอีสปอร์ตในระดับเยาวชนของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ ยังสอดคล้องกับ “ เป้าหมายการพัฒนาที่ 5 พัฒนาคนสำหรับโลกยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล”

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์จึงจัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์และกีฬาอีสปอร์ต ระดับอาเซียน ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  ครั้งที่2 ระหว่างวันศุกร์ – อาทิตย์ที่ 12-14 กรกฎาคม 2567 ณ  ศูนย์ประชุมเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

ดร.จิรนันท์ กมลสินธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยากับสถาบันการศึกษาในเครือคือวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนคร
สวรรค์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ อาทิ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานราชการระดับจังหวัด
โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเครือข่ายความร่วมมือด้านหุ่นยนต์และองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งการแข่งขัน 4 ประเภทหลัก ประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงถ้วยพระราชทาน การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตชิงถ้วยพระราชทาน การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงถ้วยเกียรติยศ และการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือขั้นพื้นฐานชิงถ้วยเกียรติยศ

กำหนดเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567โดยดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://cpu-robot.cpu.ac.th/ หรือ CPU ASEANYouth Robotics. หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-194-7542 , 081-886-8474 หรืออีเมล : asyrobo-esp@cpu.ac.th

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยากล่าวในตอนท้ายว่า ในการจัดกิจกรรมใหญ่ระดับชาติครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันได้เรียนรู้วิธีการออกแบบหุ่นยนต์ การใช้เครื่องมือช่าง
การใช้ทักษะด้านกลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ในการบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายสาขา ช่วยให้สถาบันการศึกษาสามารถจัดการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้กติกาในระดับสากล
เพิ่มโลกทัศน์ในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กว้างไกล ทำให้ได้รับความรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านหุ่นยนต์และกีฬาอีสปอร์ตของเยาวชนไทยของเราต่อไป

———————-

บทความก่อนหน้านี้ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน …
บทความถัดไปเวทีคน GEN Z

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด