34.5 C
Nakhon Sawan
วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
spot_img

จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา “บึงหวาย” และ “ลำคลองโกรกพระ”

จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา “บึงหวาย” และ “ลำคลองโกรกพระ” ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 นาฬิกา ที่ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา “บึงหวาย” และ “คลองโกรกพระ” ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28กรกฎาคม 2567 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา“บึงหวาย” และ“ลำคลองโกรกพระ” ได้แก่ กำจัดวัชพืชบริเวณบึงหวาย และจ้างเหมาซ่อมแซมคันดินบริเวณบึงหวาย พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าแผนการดำเนินงาน (Action Plan) การฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา“บึงหวาย” และ“ลำคลองโกรกพระ” ทั้ง 4 ด้าน คือ 1.ด้านการจัดกิจกรรมจิตอาสา 2.ด้านการวางผังและปรับปรุงภูมิทัศน์ 3.ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ4.ด้านกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่สังคม

ทั้งนี้การพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหา “บึงหวาย” และ “คลองโกรกพระ” มีกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึงหวาย (Big Cleaning Day) / กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

………………………………………

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด