31.7 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
spot_img

ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาบึงบอระเพ็ดและโครงการพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาว ณ จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.35 นาฬิกา พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะฯติดตามการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและความคืบหน้าการพัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยได้เดินทางไปยังจุดที่ 1 อาคารระบายน้ำโครงการขุดลอกแก้มลิงบ้านแหลมทอง เพื่อรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่บึงบอระเพ็ดในภาพรวม โดยมีนายทวี  เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายสรุปภาพรวม จากนั้นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์  ประมงจังหวัดนครสวรรค์  ดร.ณพล อนุตตรังกูร  หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่บึงบอระเพ็ด จุดที่ 2 พื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง)แบบอารยเกษตร และจุดที่ 3 เป็นพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในบึงบอระเพ็ด (ลูกจระเข้เกิดใหม่)

จากนั้นคณะฯได้เดินทางออกจากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ลงพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สระบ่อดินขาว โดยคณะฯจะได้ลงพื้นที่ต่อไปยังพื้นที่ บ่อหน่วงน้ำ 1 เพื่อสำรวจดูพื้นที่บ่อหน่วงน้ำ 1 ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงเพื่อการกักเก็บน้ำต่อไป

————————

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด