32.3 C
Nakhon Sawan
วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
spot_img

คณาจารย์ ม.เจ้าพระยาอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปี 2567

เมื่อวันอังคาร-พุธ ที่7-8  พฤษภาคม 2567   เวลา 9.00 นาฬิกา ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร  ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ณ  ห้องประพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้าร่วมอบรม เพื่อนำแนวทางในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ    ประเด็นยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยและการนำแนวทางไปจัดทำแผนงานในโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด