33.9 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
spot_img

บทบรรณาธิการ

ล่วงพ้นเดือนเมษายน 2567 ไปได้  หมายว่าจะพ้นทุกข์จากสภาพภูมิอากาศร้อนจัด   ก็อาจจะต้องประสบภาวะ “น้ำท่วม” เป็นปัญหาต่อไปในรอบปี ในรอบ 10 ปี และในรอบ 100 ปี  ที่หมุนเวียนมาสร้างปัญหาให้กับชาวไทยตลอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ฤดูร้อน ฤดูแล้ง เมืองไทยร้อนแล้ง  เกษตรกรประสบปัญหาไม่มีน้ำทำนา       บางแห่งขาดน้ำกิน น้ำใช้  เพราะมีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การดื่ม การใช้น้อยมาก  จนก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน  และน้ำเพื่อการเกษตร  การปศุสัตว์ และการประมง

น้อยครั้งที่จะได้ยินข่าวคราวการแก้ปัญหาที่ต้นตอหรือต้นเหตุของการขาดแคลนน้ำ  ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติและตามความสามารถของมนุษย์  ที่จะรังสรรค์ขึ้นด้วยมันสมองและเครื่องจักรกล

มีแต่ข่าวการแจกน้ำดื่ม น้ำใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็น “ปลายเหตุ” และการประกาศห้ามของทางราชการ  กรณีห้ามชาวนาทำนาปรัง  ซึ่งบางครั้งคาบเกี่ยวมาถึงนาปี

ไม่เคยได้ยินข่าวว่า  จะมีนักการเมืองคนใดที่ได้ครอบครองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะปรารภและมีนโยบายในการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรให้เต็มบ้านเต็มเมือง  เพื่อกักเก็บน้ำฝน  น้ำป่าที่ไหลบ่าท่วมบ้านท่วมเมืองในฤดูน้ำหลาก   เพื่อเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภคและทำนา

มีแต่การแจกจ่ายงบประมาณเจาะบ่อบาดาลเพื่อดึงน้ำบาดาลน้ำใต้ดินที่พยุง   ผืนโลก  ที่หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารในยามฝนแล้งให้ยั่งยืนหยัดอยู่ได้ในฤดูแล้ง  ด้วยการระเหยของน้ำบาดาลขึ้นสู่ผิวดินแล้วรากฝอยของพืชที่แผ่ขยาย  และสยายรากออกดักละอองไอน้ำใต้ดินที่ระเหยขึ้นสู่ผิวดิน  ที่มีตื้นลึกหนาบางในการฉ้อฉลงบประมาณ

และการเจาะบ่อบาดาลเพื่อให้ชาวนาชาวสวนสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาทำการเกษตร  นอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำสะอาดใต้ดินอย่างไม่คุ้มค่าแล้วยังก่อให้เกิดสภาวะดินถล่มเป็นหลุมลึกเป็นระยะๆเป็นแห่งๆทั่วไปในประเทศต่างๆ  เพราะปริมาณน้ำที่เคยพยุงผืนโลกถูกสูบหายไป  ก่อให้เกิดโพรงใต้ดินช่องว่างในพื้นดิน  จนพื้นดินถล่มกลายเป็นหลุมลึกดังที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆในหลายๆประเทศ

ในกรณีที่ขาดน้ำ  แล้งน้ำ  และขาดแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ดื่ม ใช้ซักล้าง ใช้ทำนา      ทำการเกษตร ปศุสัตว์ และการประมง   เรายังจะต้องพบเจอสถานการณ์น้ำท่วม น้ำล้น น้ำเกินความต้องการ  จนกลายเป็นปัญหาของบ้านเมือง  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับ “น้ำ” แต่เมืองไทยก็ไม่เคยมีนักการเมืองที่เชี่ยวชาญการน้ำตลอดมา

มีแต่นักการเมืองผู้เชี่ยวชาญการวัว กัญชา ยาบ้า และการคอรัปชั่น เชิงนโยบายซึ่งอาจจะถึงขั้น “ขายชาติ ขายแผ่นดิน” ซึ่งจะได้สิ้นปัญหาเรื่องน้ำเสียที  เพราะไม่มีแผ่นดินอาไว้ให้ น้ำท่วมหรือกักเก็บน้ำ

 

บก.

บทความก่อนหน้านี้ส.อ.ท.ถ่ายทำกิจการ KTIS GROUP…
บทความถัดไปภาษาสวรรค์

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด