33.9 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
spot_img

กฎหมายการใช้รถยนต์ป้ายแดง

กฎหมายรถป้ายแดง คือ กฎหมายรถยนต์เกี่ยวกับการกำหนดข้อจำกัดในการใช้รถทะเบียนป้ายแดง เพื่อควบคุมให้รถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตหรือไม่ได้รับรองการจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดขับขี่บนท้องถนนได้เพียงชั่วคราวหรือตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น เช่น รถป้ายแดงสามารถขับได้ถึงระยะเวลากี่โมง สามารถขับได้ในพื้นที่ใดบ้าง  ซึ่งการใช้รถป้ายแดงนั้น จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กรมการขนส่งทางบก มีพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับรถป้ายแดง

 1. 1. ระยะเวลาในการใช้รถป้ายแดง ภายหลังจากที่ซื้อรถแล้วทางผู้ขายจะมีป้ายแดงติดรถมาให้สำหรับใช้ชั่วคราว ซึ่งตามกฎหมายใหม่ มีการอนุญาตให้ใช้รถป้ายแดงได้ไม่เกิน 30 วัน หากผู้ใช้รถมีเจตนาใช้รถป้ายแดงเกินไปจากระยะเวลาที่กำหนด ก็จะมีความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. 2522 ที่กำหนดให้รถใหม่ใช้ป้ายแดงได้ไม่เกิน 30 วัน โดยมีโทษปรับสูงสุดที่ 10,000 บาท
 2. 2. สมุดคู่มือประจำรถ หลังจากนำป้ายแดงมาติดที่รถแล้ว ทางผู้จำหน่ายจะมีสมุดคู่มือประจำรถ (เล่มสีน้ำตาล) มาให้ด้วย ซึ่งสมุดคู่มือประจำรถมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 28 ในการขับรถยนต์ตามมาตรา 27 ที่ได้ระบุไว้ว่า ผู้ขับขี่จะต้องบันทึกรายการการใช้รถลงในสมุดคู่มือประจำรถเสมอ
 3. 3. กำหนดเวลาในการใช้รถป้ายแดง รถป้ายแดงสามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น – พระอาทิตย์ตก (06.00 – 18.00 นาฬิกา) แต่เนื่องจากปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างมากในปัจจุบันทำให้มีการอนุโลมภายหลังให้ขยายเวลาไปจนถึง 20.00 นาฬิกา แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าว จะต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียน
 4. 4. การห้ามรถป้ายแดงห้ามวิ่งข้ามเขต การขับรถข้ามเขต หรือการขับรถออกนอกจังหวัด ถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ารถป้ายแดงสามารถใช้งานได้ภายในเขตจังหวัดที่ระบุอยู่บนป้ายทะเบียนเท่านั้น ไม่สามารถนำรถคันดังกล่าวขับออกไปยังจังหวัดอื่นได้ กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถป้ายแดงข้ามจังหวัดหรือนอกเขตจดทะเบียนแล้ว จะต้องได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียน และมีหลักฐานเป็นเอกสารพร้อมลายเซ็นของนายทะเบียน หากมีการใช้รถเกินกว่าที่ระบุไว้ในเอกสารก็ถือว่ามีความผิดเช่นกัน แล้วในกรณีที่ลืมทำเรื่องขอใช้รถยนต์นอกเขตจดทะเบียน และไม่ใส่ใจลงบันทึกการใช้รถอย่างละเอียด หากขับรถไปเจอด่านตรวจแล้วไม่มีเอกสารดังกล่าวแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะมีโทษปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท
 5. ห้ามใช้รถโดยสารสาธารณะป้ายแดง หากนำรถป้ายแดงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมาใช้รับ – ส่งผู้โดยสาร มีการนำรถส่วนบุคคลมาใช้ผิดประเภท หรือนำออกมาวิ่งรับจ้าง ซึ่งถือเป็นการใช้รถผิดประเภทจากที่มีการจดทะเบียนไว้ กรณีดังกล่าวนี้หากได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก จะมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท ถูกอบรม 3 ชั่วโมง และโดนพักใบอนุญาต 30 วัน

บทกำหนดโทษ 

            กรณีมีการใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน ตามมาตรา 6 ของ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถดังต่อไปนี้ (1) รถที่ยังมิได้จดทะเบียน (2) รถที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียน (3) รถที่ยังมิได้เสียภาษีประจำปี (4) รถที่แจ้งการไม่ใช้รถ (5) รถที่ทะเบียนถูกระงับ

ดังนั้นเมื่อประชาชนใช้รถป้ายแดงบนถนน จึงต้องมีความผิดตาม มาตรา 6 (1) คือ “ใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน” ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แต่ได้มีการอนุโลมให้ใช้รถใหม่ (ป้ายแดง) ได้ไม่เกิน 1 เดือนหรือไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร หากเกินกว่านี้ ถือว่าจงใจที่จะหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนให้ดำเนินการจับกุมได้ทันที (สนธิกาญจน์ เพื่อนสงคราม, 2562: น. 3-6)

คดีตัวอย่างเกี่ยวกับรถยนต์ป้ายแดง (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค: 2566)

 1. ซื้อรถป้ายแดงมาปีกว่า ยังไม่ได้ป้ายขาวสักที เอารถออกไปวิ่งเหมือนกับต้องขับรถเถื่อน โดนตำรวจเรียกปรับ ไปที่ขนส่งเพื่อจะต่อภาษี แต่กลับไม่มีประวัติจดทะเบียน
 2. ซื้อรถยนต์มา 1 ปีกว่า ไม่ได้ป้ายทะเบียน โทรถามเซลล์ขายรถกี่ครั้งก็บ่ายเบี่ยง ตามสืบจนรู้ความจริง บริษัทขายรถ เอาเล่มทะเบียนรถของลูกค้า ไปจำนำเข้าไฟแนนซ์ เพื่อเอาเงินมาหมุน จึงไม่สามารถจดทะเบียนป้ายขาว
 3. ลูกค้าขับรถป้ายแดง นานนับปีไม่ได้ป้ายขาว โชว์รูมรถอ้างล็อกเลขทะเบียนรถได้
 4. โชว์รูมรถยนย์แอบนำเล่มทะเบียนรถของลูกค้าไปค้ำประกัน เพื่อกู้เงินจากไฟแนนซ์
 5. โชว์รูมรถยนต์อยากได้เงิน บังคับขอค่าจดทะเบียน ลูกค้าจะไปจดเองก็ไม่ยอม อ้างว่าเป็นนโยบายการซื้อผ่อน
 6. ออกรถยนต์มาปีกว่ายังไม่ได้ป้ายขาว เพราะเซลล์ลาออก ติดต่อศูนย์บริการที่ออกรถยนต์ก็ปัดความรับผิดชอบ
 7. ซื้อรถยนต์มาใช้งาน ได้รับป้ายจากทางโชว์รูมและเล่มทะเบียน จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบเป็นป้ายทะเบียนป้ายแดงปลอม ถูกตำรวจดำเนินคดีหลายข้อหา
 8. จดทะเบียนรถใหม่ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 2 ชั่วโมง ได้รับบ้ายทะเบียนขาว เหตุที่ช้าเพราะโชว์รูมหรือ ไฟแนนซ์ไม่ยอมไปขนส่งรอรวมไปทีละ 50-60 คัน

แสดงให้เห็นว่า ข้อห้ามผู้ขับขี่รถยนต์ป้ายแดงตามเงื่อนไขต่างๆ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้านการขนส่งและการจัดเก็บภาษี และด้านความปลอดภัยของผู้ขับขี่ ซึ่งผู้ขับขี่รถป้ายแดงส่วนมากเป็นผู้ขับขี่มือใหม่ หากปล่อยให้ขับขี่ในเวลากลางคืนหรือระยะทางไกลอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และเป็นการตรวจสอบความพร้อมของสภาพรถใหม่ ดังนั้นผู้ขับขี่รถป้ายแดงควรศึกษากฎหมายและใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย

 

ผศ.ปองปรีดา ทองมาดี

(อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต)

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด