33.9 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
spot_img

ม.เจ้าพระยา จัดสัมมนา“การพัฒนาสมรรถนะและสร้างเครือข่ายองค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์” (รุ่น ๑)

เมื่อวันศุกร์-เสาร์ ที่ 17-18  พฤษภาคม 2567  เวลา 09.30 นาฬิกา  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาสมรรถนะและสร้างเครือข่ายองค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดนครสวรรค์” (รุ่น ๑) ณ เรือนร่มไม้รีสอร์ท ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชุติพร เสซัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา โดยมี ผศ.ดร.กฤษณะ ดาราเรือง คณบดีคณะบริหารและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  เป็นหัวหน้าโครงการนำคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ร่วมบรรยายให้ความรู้ตลอดการสัมมนา  กิจกรรมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย เวทีเสวนาถอดบทเรียน “บทบาทหน้าที่ขององค์การสวัสดิการชุมชน” และผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี Best Practiceในการดำเนินโครงการขององค์การสวัสดิการสังคม  กิจกรรม Ice Breaking เตรียมพร้อมการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ  รวมทั้ง การบรรยายหัวข้อ การวิเคราะห์และการออกแบบการเขียนโครงการ  ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม  และนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ร่าง) โครงการการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม

 

 

 

บทความก่อนหน้านี้KTIS จัดอบรม…
บทความถัดไปคนดี คนเด่น

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด