28.3 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
spot_img

สำนักวิจัยและบริการ มจพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความทางวิชาการ”

เมื่อวันจันทร์-อังคารที่ 27-28  พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 นาฬิกา  สำนักวิจัยและบริการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความทางวิชาการ” ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่เข้าร่วมอบรม เพื่อนำไปใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิชาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด