33.9 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
spot_img

สัมพันธ์การศึกษา

เปิดคอลัมน์ฉบับนี้สภาพภูมิอากาศเข้าสู่ฤดูฝน บางสถานศึกษาเปิดเรียนแล้วฝากเตือนน้องๆระมัดระวังการเดินทางด้วยนะครับจะป่วยได้ง่ายๆ แต่ที่แน่ๆ น้องๆที่สอบถามกันมาเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์และกีฬาอีสปอร์ต ในปีนี้  ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่าได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์และกีฬาอีสปอร์ต ระดับอาเซียน ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่2 ระหว่างวันศุกร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์โดย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 087-194-7542 , 081-886-8474 หรือเมลล์ asyrobo-esp@cpu.ac.th … @ เมื่อวันอังคารที่ 21 และวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  “สูงวัย  สร้างสุข” 2567 โดย ผศ.ดร.กฤษณะ  ดาราเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นำทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิต การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การทำบัญชีครัวเรือน และการจัดทำแผนออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ในชุมชน ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการสร้างสุข โดยการดำเนินงานดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ณ เทศบาลตำบลบางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ … @ ดร.ชรินรัตน์ แผงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม พร้อมด้วยคณ ะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคมร่วมแสดงความยินดี กับ จิรวัฒน์ ลั่นสิน และ อังคณา พุทธาเลิศ ศิษย์เก่าโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ซึ่งได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารและการจัดการ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงานสหกิจศึกษาประเภท Oral presentation ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 256 6 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ … @ ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ ที่โรงเรียนฯได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม และ  ชาณัฐธนพล แสงสุข  ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ ได้รับรางวัล ประธานเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น จากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566 … @  ผอ.ปุณณวิช แก้วปัน โรงเรียนขาณุวิทยา ประธานเครือข่ายส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนนักศึกษา (พสน.) อำเภอขาณุวรลักษบุรี เนตรคนางค์ โสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ พสน. เครือข่าย พสน. อำเภอขาณุวรลักษบุรี เข้าร่วมงาน kick off  “โครงการ เปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ” ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 … @

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด