33.9 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
spot_img

จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.30 นาฬิกา ที่ห้องรับรอง 302 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่นายอำเภอ โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ เข้าร่วมพิธี

ที่มาของเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” นี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อันเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

ในการนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับนายอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ราย คือนายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอเก้าเลี้ยว และนายบุญเหลี่ยม ตาคำ นายอำเภอแม่วงก์

……………………………………

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด