33.9 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
spot_img

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และข้าราชการ เพื่อมอบนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ก่อนการประชุม นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดนครสวรรค์ / มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)ให้กับนักเรียนที่สมัครรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 จำนวน 12 ราย / และมอบโล่รางวัลพร้อมหนังสือขอบคุณให้กับคณะทำงานในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2024” จำนวน 19 หน่วยงาน และมอบจักรยานให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับต่อไปเป็นสรุปข่าวที่น่าสนใจของจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 นำเสนอด้วยวีดีทัศน์โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งรายงานเรื่องเพื่อทราบเกี่ยวกับกิจกรรมในเดือนถัดไป พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของแอปพลิเคชั่นนครสวรรค์สุขใจ การประเมินสุขภาพจิตของประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี รวมไปถึงเทศกาลต่างๆของจังหวัดนครสวรรค์ ที่กำลังจะมาถึงพร้อมทั้งรับฟังเรื่องพิจารณาต่างๆ ของส่วนราชการ

…………………………………………………..

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด