33.9 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
spot_img

จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อน “โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10”

จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อน “โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 นาฬิกา ที่ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อน โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนางวราภรณ์  เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ด้วยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคฯ และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมออกกำลังกายอย่างง่ายๆ

ดังนั้นทางจังหวัดนครสวรรค์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 โดยที่ประชุมได้มอบหมายภารกิจต่างๆตามโครงการฯให้กับหน่วยงานรับผิดชอบ พร้อมทั้งการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสะสมแคลอรี่ผ่าน Application ก้าวท้าใจ และ Application Callorie Credit Challenge : CCC และขั้นตอนการลงทะเบียน WRB10

……………………………………………………………..

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด