test
31.3 C
Nakhon Sawan
วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
spot_img

นำโดย ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุให้กับพนักงานในกลุ่ม KTIS ประจำปี 2567 โดยมี ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS ทันตแพทย์ประเสริฐ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS  สมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล ประดิษฐ์ ศิริวิริยะกุล ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวัตถุดิบ และทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ KTIS สาขา 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่ม KTIS และตัวแทนพนักงานเข้าร่วมงาน เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงานทั้ง 43 ท่าน ที่บรรลุถึงความสำเร็จในภารกิจมาตลอดอายุงาน ได้สร้างคุณงามความดีปฏิบัติงานในหน้าที่สุจริต มีความตั้งใจ อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ จนสามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนถึงวันเกษียณอายุงาน ณ อาคารห้องประชุมอาจารย์กนกทิพย์ บริษัทเอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด