test
31.3 C
Nakhon Sawan
วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
spot_img

บทบรรณาธิการ

ผู้ที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองและการเมืองของประเทศไทยอย่างใกล้ชิดจะตระหนักได้ดีว่า ไม่ใช่สถานการณ์ปกติและเรื่องราวในแวดวงการเมืองก็ไม่ใช่เรื่องตรงไปตรงมา แต่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ซับซ้อน ยอกย้อนไม่ซื่อตรง

หากพิจารณาโดยโยนิโสมนสิการของผู้มีปัญญา ผู้มีการศึกษา ผู้มีศีลธรรมในใจ ไม่เอนเอียงด้วยโทสาคติ ฉันทาคติ โมหาคติ และภยาคติ ก็จะทราบได้ว่าเรื่องราวต่างๆ ที่นักการเมืองส่วนใหญ่ของประเทศไทยสนใจ ใส่ใจ ใฝ่จะหยิบจับขึ้นมาโดยอ้างการพัฒนา อ้างประชาชน และอ้างถึงบ้านเมืองนั้น

แท้จริงแล้วจะมุ่งแต่โครงการที่มีงบประมาณมากมาย ที่นักการเมืองซึ่งส่วนใหญ่มาจาก พ่อค้า นายทุน เจ้าสัว เจ้าของบ่อน นักการพนันตัวยง อดีตข้าราชการผู้ไม่ซื่อตรงและนักธุรกิจการเมืองระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ สามารถที่จะสัมปทาน รับเหมา หรือใช้ตัวแทนรับหน้าในการประมูลโครงการ เพื่อหาผลประโยชน์ หาเศษหาเลย หาเปอร์เซ็นต์จากกำไรในโครงการ โดยกระทำกันอย่างเป็นขบวนการ เป็นเครือข่ายโยงใยครอบคลุมไปทั่วประเทศ

ส่วนโครงการสำคัญที่เป็นความจำเป็นและความต้องการขั้นพื้นฐานของความอยู่รอดหรือการดำรงอยู่ของเกษตรกร ปวงชน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะเรื่อง “น้ำ” เพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค จะไม่ได้รับความสนใจจากนักการเมือง หรือรัฐบาลนายทุน รัฐบาลธุรกิจการเมือง เพราะกอบโกยผลประโยชน์จากโครงการเหล่านั้นไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไป

แม้รัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร ก็หลงลืมมองข้ามปัญหาสำคัญของชาติ ด้วยความอ่อนหัดในเรื่องเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สนใจแต่การประคับประคองอำนาจโดยไม่พิจารณาพึ่งพานักปราชญ์ คุรุ กูรู ผู้รอบรู้ในศาสตร์ของการเศรษฐกิจ การปกครอง การบริหารฯลฯ จากภาคราชการ ภาควิชาการ ภาคธุรกิจ หรือภาคเอกชน ที่มีความรู้เฉพาะด้านเฉพาะสาขา

ที่สำคัญที่สุดคือ สาขาการศึกษาที่รัฐบาลควรสนใจ ให้ราคาในการเร่งพัฒนาให้ปวงประชา มีความรู้ ความคิด มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ประเทศไทยได้มีพลเมืองที่เป็นคนดี มีศีลธรรม เปี่ยมความสามารถในศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อเป็นกำลังบุคลากรในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า รักษาสมดุลของโลกของธรรมชาติ เพื่อให้ประเทศไทยอุดมด้วยความสุขสงบอันเนื่องมาจากผู้คนพลเมืองเป็นผู้มีศีลมีธรรม

นับร้อยๆปีที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่ได้พานพบสิ่งดีงามตามที่ “คนดี” ปรารถนา

ถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์ที่ดำรงคงสังคมไทยไว้ได้ด้วยพระเมตตา พระมหากรุณาธิคุณ คนไทยคงสิ้นสูญแผ่นดินไทยให้ “คนชั่ว” ครองแผ่นดินไปแล้ว

 

บก.

บทความก่อนหน้านี้ปริญญ์ ศิริวิริยะกุล
บทความถัดไปภาษาสวรรค์

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด