test
31.3 C
Nakhon Sawan
วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
spot_img

วิริยาลัย ฯ จัดสัมมนา “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567”

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา  ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์  จัดสัมมนา “หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567” โดยมีอาจารย์ธารทอง แย้มจันทร์ฉาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์  เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 แก่คณาจารย์ ในการใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนการสอนในรูปแบบใหม่ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามหลักสูตรต่อไป

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด