test
31.3 C
Nakhon Sawan
วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
spot_img

ประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน …

ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ผู้บริหารระดับสูง KTIS GROUP ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ วีรวุฒิ บำรุงไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ดร.วิรัช ตั้งประดิษฐ์ กรรมการอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์ กับ คณะผู้แทนรัฐบาลเมืองเน่ยเจียง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุน ด้านอุตสาหกรรม ด้านการศึกษา ด้านการท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อร่วมดำเนินการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองพื้นที่ โดยมี ทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและร่วมหารือ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด