test
31.3 C
Nakhon Sawan
วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
spot_img

เหล่ากาชาดจังหวัดนครสรรค์จัดอบรมการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สำหรับ อสม.ใน รพ.สต.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 นาฬิกา นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) พร้อมด้วยผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดนครสวรรค์ พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางสาวแน่งน้อย จุไธสง คณะวิทยากรจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บรรยายการใช้งานระบบแอปพิเคชัน “พ้นภัย” สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.)และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

—————————

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด