24.1 C
Nakhon Sawan
วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 27, 2022
spot_img

เวทีคน Gen Z

            คอลัมน์เวทีคน Gen Z มีความรู้สึก แนวคิดเกี่ยวกับการเรียน การทำกิจกรรม และความสำเร็จในงานต่าง ๆ ของนายวรชิต สิหิงษ์ ชื่อเล่น ทัด นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการได้รับคัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศ เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกรุ่นที่ 27 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 16-21 ตุลาคม 2565 และในโอกาสนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนสมาชิกกล่าวความรู้สึกต่อโครงการ TO BE NUMBER ONE เบื้องหน้าพระพักตร์อีกด้วย

            “ ผมเชื่อเสมอว่า เราทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เสมอ ประสบการณ์จากสิ่งที่เราได้ลงมือปฏิบัติ จะทำให้เราเติบโตขึ้น และหากเราได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีในการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมนั่นก็เท่ากับว่า เราได้ใช้ชีวิตให้มีคุณค่าอย่างแท้จริง  ผมจึงมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างสุดกำลังความรู้ความสามารถ  แสวงหาโอกาสเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสิ่งที่สำคัญคือ โอกาสดีๆ ที่ผมได้รับจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและการมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยรวมทั้งส่วนหนึ่งของความสำเร็จจากการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE  ทำให้เรามีความกล้าแสดงออกในทุก  ๆ กิจกรรม และสิ่งเหล่านี้คือพลังและการก้าวไปสู่ความสำเร็จของผม ”

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด