24.1 C
Nakhon Sawan
วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 27, 2022
spot_img

คนดี คนเด่น

ทันตแพทย์หญิงเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ”

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านสวรรค์นิวส์ออนไลน์ที่คิดถึงทุกท่าน

สวรรค์นิวส์ ฉบับนี้ ทิพยเนตรมีบุคคลที่น่ายกย่องมาเสนอสู่ท่านผู้อ่านเช่นเคย

ทันตแพทย์หญิงเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา      ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

ทันตแพทย์หญิง (ทพญ.) เนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล

อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 85/20 หมู่ที่ 12 ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์      จังหวัดนครสวรรค์ 60000

 

สามีของท่านคือ ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล

ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

            –   ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ

            –   ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

            –   ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

            –   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ จำกัด

            –   กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยวิษณุนครสวรรค์ จำกัด

            –   กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

            –   ที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

มีบุตรด้วยกัน 2 คน

ทันตแพทย์หญิงเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล ได้รับ “โล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ดังนี้

             –   กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

             –   ที่ปรึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

             –   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ จำกัด

             –   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมทุนเทรดดิ้งนครสวรรค์ จำกัด

             –   กรรมการผู้จัดการ บริษัท นครสวรรค์ร่วมทุนพัฒนา จำกัด

             –   กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพร่วิริยา จำกัด

             –   นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

             –   ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

            –   อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครสวรรค์

            –   รองประธานมูลนิธิแสงสวรรค์สงเคราะห์

            –   สมาชิกสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์

           คุณงามความดีที่ ทันตแพทย์หญิงเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประกอบไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ทั้งยังร่วมจัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านทุนทรัพย์ ปีการศึกษาละไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท

          เป็นนายกฯ อุปนายกสมาคม รองประธานมูลนิธิฯ กรรมการสภาฯ ที่ปรึกษา และสมาชิกสโมสรองค์กรการกุศล ในสังคมเมืองนครสวรรค์ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

         รังสรรค์ความดีงามให้กับสังคมและสมาชิกในสังคมในด้านต่างๆ ตลอดมา ด้วยความอุตสาหะ วิริยะ ซื่อตรง มั่นคง ดำรงตนอยู่ในกรอบของคุณธรรม ประกอบสัมมาชีพ ประพฤติตนในฐานะ “ผู้ให้” แก่สังคมและสาธารณะตลอดมา

                คติประจําใจของท่าน คือ

              การเป็น “ผู้ให้” ย่อมสุขใจกว่า “ผู้รับ”

             ทิพยเนตรขอเชิญทุกท่านร่วมปรบมือให้เกียรติบุคคลคุณภาพของเมืองนครสวรรค์ที่สามารถเป็นแบบอย่างอันงดงามของเยาวชนคนรุ่นต่อๆไปที่จะได้แนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นเกียรติแก่วงค์ตระกูล และเป็นศรีแก่ตนเองในภายภาคหน้า

ขอปรบมือดังๆ ให้ ณ โอกาสนี้ครับ

———————————-

 

 

 

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด