29 C
Nakhon Sawan
วันเสาร์, พฤศจิกายน 26, 2022
spot_img

จังหวัดนครสวรรค์ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการข้อมูลการบริหารจัดการความยากจนแบบครบวงจร จังหวัดนครสวรรค์ “Nakhon Sawan Change 2022”

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานมอบนโยบายในการฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการข้อมูลการบริหารจัดการความยากจนแบบครบวงจร จังหวัดนครสวรรค์ “Nakhon Sawan Change 2022” โดยมี บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอบรม ฯ ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

                           ทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการความยากจนแบบครบวงจร จังหวัดนครสวรรค์ โดยการพัฒนา Web Application บนมือถือ ในรูปแบบ Responsive Web Design เพื่อให้สามารถติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครสวรรค์ ในชื่อ “Nakhon Sawan Change 2022”

                                                            ——————

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด