29 C
Nakhon Sawan
วันเสาร์, พฤศจิกายน 26, 2022
spot_img

สภาอุตสาหกรรมฯ สัมพันธ์ ฉบับที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ผู้อ่านสวรรค์นิวส์และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์”…………………………………………………….. @•สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมนครสวรรค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTIS GROUP ที่ได้รับรางวัล “คนดี ศรีสวรรค์” ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับมอบรางวัลจาก ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (501) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ที่ผ่านมา

……………………………………. @ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์หญิงเนาวรัตน์ หวังปรีดาเลิศกุล สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บริหาร KTIS GROUP กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

……………………………………………………. @สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ วิบูลย์ บุญสุวรรณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในโอกาสได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะ “คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์” ซึ่งได้รับมอบจาก ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (501) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

……………………………………………………. @เบญจวรรณ์ จันทร์ภูมิ จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งสรุปขั้นตอนการดำเนินงานคู่มือระบบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกลุ่มใบอนุญาตทำงานทุกมติที่หมดอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23.59 นาฬิกา (แบบออนไลน์)

…………………………………….. @เทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อคนปากน้ำโพ อยู่ดี มีสุข เมืองน่าอยู่.Traffy Fondue@เทศบาลนครนครสวรรค์ ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งปัญหา เพิ่มเติมจากระบบเดิมที่ท่านสามารถแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Facebook เทศบาลนครนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-219555 จดหมายผ่าน ตู้ปณ.999 และผ่านการตรวจสอบดูแลด้วยตนเองโดยตรงของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ วิธีแจ้งปัญหาผ่าน “Traffy Fondue” (1) เพิ่ม “Traffy Fondue” เป็นเพื่อนใน LINE ค้นหาไอดี @traffyfondue หรือ สแกน OR CODE  (2) พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้งในช่องแชท แล้วกดส่ง (3) ถ่ายรูป และระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา (4) หลังจากนั้น ระบบจะแจ้งเตือนไปที่เทศบาลนครนครสวรรค์ให้เข้าไปติดตามข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาต่อไป (5) ผู้แจ้งรอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีความก้าวหน้า

…………………………………….@วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ตามที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ได้ทำการโทรติดต่อประชาชนเพื่อติดตามการชำระภาษี หรือ การให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลการประกอบกิจการผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (RD Intelligence 1161) นั้นกรมสรรพากรขอชี้แจงว่า กรมสรรพากรไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อทำธุรกรรมใดๆ ผ่านทางไลน์ ซึ่งช่องทางไลน์ RD Intelligence 1161 นี้ เป็นช่องทางเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีของกรมสรรพากร เท่านั้น ปัจจุบันกรมสรรพากรมีช่องทางในการให้บริการประชาชนในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเพียง 2 ช่องทางเท่านั้น คือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  ทางออนไลน์ ผ่านระบบ e-filing ของกรมสรรพากร หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center)📞 โทร.1161

……………………………………….@ทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือนตุลาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 93.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 91.8 ในเดือนกันยายน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน ทั้งนี้องค์ประกอบดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกรายการ ทั้งดัชนีฯ คำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ ปัจจัยสนับสนุนจากภาครัฐประกาศยกเลิกโรคโควิด-19 จากโรคติดต่อร้ายแรง เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังภายหลังสถานการณ์ระบาดทั่วโลกคลี่คลายลง ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศและภาคการท่องเที่ยว ด้านการส่งออกประเทศคู่ค้าเริ่มสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อส่งมอบในช่วงปลายปี สะท้อนจากดัชนีฯ คำสั่งซื้อและยอดขายโดยรวมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ขณะที่ดัชนีฯ ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนปรับตัวดีขึ้น จากมาตรการดูแลพลังงานของภาครัฐ รวมถึงปัญหาขาดแคลนชิปเริ่มคลี่คลายลง อย่างไรก็ตามปัจจัยลบในเดือนนี้ ได้แก่ ปัญหาอุทกภัยในหลายจังหวัดได้สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรและกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนเป็นอุปสรรคต่อคมนาคมและขนส่งสินค้ารวมทั้งส่งผลกระทบต่อภาคการก่อสร้าง นอกจากนี้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ยังมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน จากการสำรวจผู้ประกอบการ 1,310 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2565 พบว่า ปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้นได้แก่ ราคาน้ำมัน ร้อยละ 63.5 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 40.7 ตามลำดับ ปัจจัยที่มีความกังวลลดลง ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก ร้อยละ 69.8 เศรษฐกิจในประเทศ ร้อยละ 41.0 สถานการณ์การเมือง ร้อยละ 38.0 อัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 33.4 และสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 30.8 ตามลำดับ สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 98.8 ปรับตัวลดลง จาก 101.8 ในเดือนกันยายน เนื่องจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง ตลอดจนความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) โดยเฉพาะสงครามรัสเซีย – ยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้อเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาคการส่งออกของไทย ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

(1) เสนอให้ภาครัฐเตรียมแผนรับมือและป้องกันปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้ง รวมทั้งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการน้ำ การบูรณาการปรับปรุงผังเมือง ผังน้ำทั่วประเทศ และแก้ปัญหาสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว ตลอดจนออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย ให้ผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์และเครื่องจักรไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 100%

(2) เร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ เพื่อเป็นของขวัญรับปีใหม่และช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วง ท้ายปี 2565 อาทิ โครงการช้อปฯ ดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 30,000 บาท โครงการคนละครึ่งเฟส 6 วงเงิน ขั้นต่ำ 3,000 บาท รวมทั้งเพิ่มจำนวนสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็น 2 ล้านสิทธิ์ เป็นต้น

(3) เสนอให้ภาครัฐพิจารณาปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) งวดเดือนมกราคม – เมษายน 2566 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน  รวมทั้งเพื่อรักษา ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำการรวบรวมข้อมูลผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และข้อมูลตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ย้อนหลัง 3 ปี จัดทำเป็น Dashboard เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม Industry Data Space (iDS) ของ ส.อ.ท. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถเข้าไปใช้บริการข้อมูลดังกล่าวได้ที่ www.fti.or.th/ids ส.อ.ท. มุ่ง “เสริมสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม (Strengthen Thai Industries for Stronger Thailand)” ……………………………………….@ หน่วยงานที่มีข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดนครสวรรค์สามารถฝากข่าวผ่านสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ หรือต้องการสมัครเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ติดต่อสอบถามได้ที่ ชาณัฐธนพล  แสงสุข ผู้จัดการสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์056-245497,081-0428 934 โทรสาร056-245 498 e-mail: nakornsawan.fti@gmail.com, https://www.facebook.com/Nakhonsawan.fti

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด