24.1 C
Nakhon Sawan
วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 27, 2022
spot_img

ม.เจ้าพระยาจัดอบรมหลักสูตรภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ อว. …

       ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ อาคารสำนักบริหาร จรูญ – หทัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   โดยมี วิรัช กาฬภักดี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวรายงาน  มัจรี สุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงาน แนะนำหลักสูตร การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565  – 11 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยมีบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก 

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด