24.1 C
Nakhon Sawan
วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 27, 2022
spot_img

เปลก็ไกว ดาบก็แกว่ง ฉบับวันที่ 16 พ.ย. 2565

งานประสาทปริญญามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

“สาวสวรรค์”

บทกลอนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

“เจ้าพระยา”

                                                          คือมหาธาราเลี้ยงสยาม

                                                          คือมหาบุรุษใหญ่ในเขตคาม

                                                          และคือนามมหาวิทยาลัยของปวงชน

         โอ้ขวัญเอ๋ยขวัญอ่อนอย่าร่อนเร่    มาฟังเห่กลอนกล่อมถนอมศรี

                    ขวัญอย่าร้างห่างไกลสู่ไพรี                        จงอยู่ดีเป็นขวัญเกล้าเจ้าพระยา

                    ณ ตรงนี้มีหัวใจไว้ให้ลูก                              ห่วงพันผูกเต็มอกปกรักษา

                    เป็นพลังศิริสวัสดิ์วัฒนา                            สร้างลูกให้สมค่า “บัณฑิต” เอย

                เจ้าพระยามหานทีวารีใหญ่        หลอมรวมไหลหล่อเลี้ยงให้สุขี

                        ปิง วัง ยม น่านรินมาชั่วตาปี                   เกิดสุขศรีพูนสวัสดิ์พิพัฒน์ชัย

                       เหมือนเพชรดีจากทั่วถิ่นสถิตสู่               แหล่งความรู้คุณธรรมล้ำวิสัย

                       มุ่งขัดเกลาอบรมบ่มจิตใจ                       เจียระไนเพชรน้ำหนึ่งที่พึงมี

                       บ้างอาจเป็นกรวดลายทรายดินหิน         กลับเป็นพลอยไพลินพราวราศี

                       จากดินโคลนฤๅทองพรรณอัญมณี        ล้วนบัณฑิตคนดีเปี่ยมปัญญา

                       พ่อจรูญแม่หทัยผู้การุณ                         เอื้อพระคุณอุ้มชูการศึกษา

                       ก่อกำเนิดเกิดเป็น “เจ้าพระยา”               เป็นมหาวิทยาลัยยิ่งใหญ่เอย

บทกลอนแสดงกตเวทิตาคารวะต่อท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และท่านอธิการบดี

ในงานประสาทปริญญา

                                 กราบก้มประนมกร              รับคำสอนอันอ่อนหวาน

                ตราไว้ในดวงมาน                                  ป้องภัยพาลผองเภทภัย

        ขอพรทุกพรเลิศ                                    เจิมจิตเจิดจ้าแจ่มใส

                                    อวยสุขสำราญใจ                                   เป็นพรชัยบัณฑิตเทอญ  

ส่วนหนึ่งของบทกลอนเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

จากคอลัมน์“ภาษาสวรรค์”ในหนังสือพิมพ์สวรรค์นิวส์

          มหาวิทยาลัยของคนภูมิภาค

                                               สร้างบัณฑิตผู้มาจากทุกแห่งหน

                                               จากคนภูมิภาคสู่สากล

                                               พิสูจน์ตนว่านามเรา “เจ้าพระยา”

1 กุมภาพันธ์ 2555

                        ‘ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา’

ก่อเกิดมาด้วยมุ่งหวังทั้งองค์สาม

เพื่อบ้านเมือง,การศึกษา,กุศลตาม

จึงคือ “ความภาคภูมิของภูมิภาค”

16 กุมภาพันธ์ 2555

แด่ลูกเจ้าพระยา-วิริยาลัย

            เป็นคนดี มีวินัย ตั้งใจศึกษา

                                                   บุคลิกภาพงามสง่าน่าสรรเสริญ

                                                   กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำนำเจริญ

                                                    เพื่อเผชิญโลกข้างหน้าสร้างค่าตน

1 มิถุนายน 2555

“งานเฉลิมฉลองและแสดงผลงานในรอบปีของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ต่อสื่อมวลชนและผู้แทนชุมชน”

               ทั้งเทคนิคเสียง แสง สีที่หลากหลาย

                                        การแสดงพราวพรายความสร้างสรรค์

                                       เนื้อหาสื่อสาระหลักประจักษ์พลัน

                                       คือมหัศจรรย์แห่ง “เจ้าพระยา” อันตราตรึง

1 กุมภาพันธ์ 2556

๑๖ ปี ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๖

                ๑๖ ปี มีความหมายไม่คลายค่า

                                                   ประภาคารการศึกษาอันยิ่งใหญ่

                                                  สร้างคนดีแก่สังคมสมความนัย

                                                 “มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาของปวงชน”

16 ธันวาคม 2556

                                                “หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์”ผสานประสม

น่าชื่นชมนำความรู้คู่ความเชี่ยว

         หลอมรวมความลึกซึ้งเป็นหนึ่งเดียว

                                    กระชับเกลียวคุณค่างานกับการเรียน                          

                                                                                    1 กันยายน 2558

                     ๑๙ ปี บนเส้นทางสร้างคุณค่า

                                               ประกาศเกียรติการศึกษาสืบเล่าขาน

                                               มิใช่ผลกำไรโก้มโหฬาร

                                               หากด้วยการสร้างสรรค์ “บัณฑิต” จริง

16  ธันวาคม 2559

                   ๒๐ ปี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

                                             คือการจัดการศึกษาเพื่อชนผอง

                                             คือความยิ่งใหญ่ในคุณธรรมครอง

                                             คือการนบสนองแด่สังคม

                                                                                    16 ธันวาคม 2560

                เจ้าพระยาวาไรตี้

                                                        ๒๐ ปีเปี่ยมความหมาย

                                                        มหาวิทยาลัย “เพื่อให้” ไม่คลอนคลาย

                                                        จักสืบสายสานแสงแห่งเกียรติภูมิ

16 มกราคม 2561

                   เลี้ยงดูแลตนได้ดีทั้งชีวิต

                                                   ผูกพันสนิทครอบครัวนักเป็นหลักให้

                                                   เป็นคนดีของสังคมชื่นชมใจ

                                                   คือบัณฑิตมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

2 มีนาคม 2561

                           ๒๒ ปีอุ่นไอรักเจ้าพระยา

                                                           เปี่ยมคุณค่าปรากฏผลชนประจักษ์

                                                           ให้ “มากกว่าปริญญา” เพราะว่ารัก

                                                          “สนุก อบอุ่น คุณภาพ” เป็นหลักการเล่าเรียน                         

16 กุมภาพันธ์ 2562

                                          “องค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต”

                                                รางวัลทรงสิทธิ์ยิ่งใหญ่ในคุณค่า

                                                มอบแด่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

                                               “มากกว่าปริญญาคือ ประสบการณ์และคุณธรรม”

1 กรกฎาคม  2562

                                      เป็นคนดีประกอบการงานสุจริต

                                                         ทั้งมีจิตกตัญญูตอบครอบครัวยิ่ง

                                                        เป็นผู้ให้ที่สังคมชื่นชมจริง

                                                        จึงเป็นมิ่งแก้วเกล้าเจ้าพระยา

16 มีนาคม 2563

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด