29 C
Nakhon Sawan
วันเสาร์, พฤศจิกายน 26, 2022
spot_img

ม.เจ้าพระยาจัดหลักสูตรระยะสั้น ….

              สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการออกแบบการเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครู ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร(Non-Degree)  หลักสูตร(หลักสูตรระยะสั้น)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   ได้รับเกียรติจาก  ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล  วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยมี วิรัช กาฬภักดี ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวรายงาน  มัจรี สุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงาน แนะนำหลักสูตร  การอบรมครั้งนี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565  – 11 กุมภาพันธ์  2566  ณ ห้องประชุมประพันธ์ศิริ อาคารสำนักบริหารจรูญ – หทัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

บทความก่อนหน้านี้พันธมิตรทางธุรกิจ …

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด