34.9 C
Nakhon Sawan
วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023
spot_img

“วิริยาลัย” กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและมอบทุนการศึกษาอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี พร้อมมอบทุนทั้งรางวัลและการดูแลช่วยเหลือแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง

            ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา      วิริยาลัยนครสวรรค์ และนายวรวุฒิ  สุขะเสวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์แถลงต่อสื่อมวลชนนครสวรรค์ถึงการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา  ให้กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ในระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ว่าในปีการศึกษานี้“วิริยาลัย”มีผู้สำเร็จการศึกษาที่พร้อมต่อการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีอนาคตที่มั่นคงและเป็นคุณค่าของสังคมและประเทศชาติ และถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกวิริยาลัยตั้งแต่วันแรกที่เข้าศึกษา จนกระทั่งถึงวันแห่งความสำเร็จโดยในปีการศึกษา 2565 นี้ โดยนอกจากการจัดงานวันส่งลูกรักให้แก่นักศึกษาเมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมเจ้าพระยา-วิริยาลัยเฉลิมพระเกียรติแล้วยังได้กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

          ในส่วนของกำหนดการพีธีมอบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาประกอบด้วยในช่วงเช้านักศึกษา ผู้ปกครองและญาติมิตรจะถ่ายภาพที่ระลึกและร่วมรับการแสดงความยินดีจากคณาจารย์และรุ่นน้อง ก่อนที่จะมีการร่วมกันถ่ายภาพหมู่ในเวลา 09.00 น. แล้วเข้าสู่เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เพื่อเข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรในเวลา 11.00 น. โดยมี ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KTIS GROUP ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุกชั้นปีทั้งทุนด้านรางวัลต่างๆและทุนด้านการดูแลช่วยเหลืออีกมากมาย

            ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายที่ จะสร้างความรู้สึกแห่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจให้ผู้สำเร็จการศึกษามีกำลังใจในการเดินทางสู่อนาคตซึ่งคณะผู้บริหาร และครู-อาจารย์ทุกคนตั้งใจมอบให้แก่ลูกศิษย์ทุกคนดังที่ได้ยึดถือปฏิบัติตลอดมา เพราะวิทยาลัยฯถือว่านักศึกษาทุกคนไม่ใช่ลูกศิษย์หากแต่คือลูกและศิษย์ ตามปณิธานของคุณพ่อจรูญและคุณแม่หทัย  ศิริวิริยะกุล ท่านผู้ก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์           

          ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์กล่าวต่อไปอีกว่าขณะนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์กำลังเปิดรับนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566 ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ทั้งระบบปกติ ทวิภาคี และภาคสมทบโดยมีสิทธิพิเศษ ดังต่อไปนี้

        1) มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ตำราเรียน/อุปกรณ์การเรียน ฟรี! เครื่องแบบ ฟรี!

       2) บุตรชาวไร่อ้อยและบุตรพนักงานในเครือ KTIS  มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาพิเศษเพิ่มเติม

       3) มีทุนการศึกษาอื่น ๆ ทุกประเภทจากวิทยาลัยฯ

       4) มีหอพักบริการทั้งหญิงและชาย

       5) มีบริการรถรับ-ส่ง พิเศษ

        ผู้สนใจเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ สมัครได้ด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ หรือสมัครทางไปรษณีย์เลขที่ 14/10 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60240 หรือสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ที่ www.Viriyalai.ac.thสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 087-7359669หรือ 087-7340330

         นอกจากสิทธิพิเศษข้างต้นแล้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ยังได้จัดทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก โดยทุนทุกประเภทเป็นทุนให้เปล่าไม่ต้องใช้คืน รวมทั้งนักศึกษาที่สมัครเรียนทั้งระดับ ปวช. ปวส. ยังสามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่รัฐบาลให้การสนับสนุนอีกด้วย

         ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์กล่าวในตอนท้ายว่า จุดเด่นอีกประการหนึ่งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็คือ นอกเหนือจากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และการจัดทุนการศึกษาจำนวนมากให้แก่นักศึกษาแล้ว ยังมีกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเครือ KTIS และกลุ่มพันธมิตรธุรกิจในระดับโลกเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และฝึกงานของนักศึกษา รวมทั้งรองรับผู้สำเร็จการศึกษาจากทั้งสองสถาบันคือวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์และมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาเข้าทำงานอีกด้วย

 

————————————————————–

 

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด