40.2 C
Nakhon Sawan
วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023
spot_img

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ “การเลือกตั้งนโยบายและทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” สร้างความเข้าใจเพื่อการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566  ที่ ห้องทับทิม3 โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ นาย สมบูรณ์ โพธิ์กระจ่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข้อกฎหมาย แนวทางการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยมีนายสุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบล และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรม สโมสรคนสื่อฯ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งในอนาคต โดยได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย แนวทางการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบให้การเลือกตั้งโปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ

 ทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมพบปะกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความสนใจ แนวโน้มและพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจดำเนินงานเพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของประชาชน

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด