34.9 C
Nakhon Sawan
วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023
spot_img

คลังย้ำขั้นตอน “ยื่นอุทธรณ์” ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ฯ บัตรสวัสดิการรัฐ

กระทรวงการคลังกล่าวย้ำวิธีการ “ยื่นอุทธรณ์” สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หลังพบว่ายังมีประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเขาร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่อง “การขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ” พร้อมชี้แจงรายละเอียดกระบวนการขออุทธรณ์ ดังนี้

ผู้ลงทะเบียนที่ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ” สามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-1 พ.ค.2566 โดยสามารถดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

  1. ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 23.00 น.ของทุกวัน

2.ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่

– ธนาคารออมสิน

– ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

– สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด

– ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

– สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

– ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียน ก่อนยื่นอุทธรณ์

พิการ-ป่วยติดเตียง-สูงอายุ มอบอำนาจจัดการแทนได้

สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ และ/หรืออุทธรณ์สิทธิ์ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ และ/หรืออุทธรณ์ได้ โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

– หนังสือมอบอำนาจ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

– สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

โฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำว่า เมื่อผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นขออุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์หรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากต้องการขอตรวจสอบและ/หรือขอแก้ไขข้อมูล ขอให้ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พ.ค.2566

—————————–

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด