34.9 C
Nakhon Sawan
วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023
spot_img

เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2566 รับมือภัยแล้ง หมอกควันและพายุลูกเห็บทั่วประเทศ

วันที่ 1  มีนาคม 2566 ที่บริเวณหน้าหอบังคับการบิน สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการ ฝนหลวงประจำปี 2566 โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ เพื่อแสดงถึงความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทุกหน่วยที่จะออกปฏิบัติการฝนหลวงและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ โดยในช่วงเช้าได้มีการจัดพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมีการแสดงภาพตัวอย่างภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง  และการบรรยายภาพรวมภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2566 โดย นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง หลังจากนั้นประธานได้คล้องพวงมาลัยให้กับนักบิน ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้านักบิน จำนวน 8 ชุด ที่จะไปประจำการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภูมิภาคต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ยังได้มอบน้ำแข็งแห้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงอีกด้วย

     จากนั้นได้ร่วมปล่อยคาราวานเครื่องบินฝนหลวงออกปฏิบัติการทั่วประเทศ ณ จุดจอดเครื่องบิน ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงมีประจำ 5 ภูมิภาค จำนวน 7 ศูนย์ โดยมีอากาศยานรวมทั้งหมด 30 ลำ ได้แก่ อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 24 ลำ อากาศยานของกองทัพอากาศ จำนวน 6 ลำ

     นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไป สภาพอากาศแห้งแล้งมากขึ้นและฝนตกน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคน้ำเพื่อทำการเกษตร รวมถึงเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ที่อาจมีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในฐานะหน่วยงานดูแลบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ เร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์มากขึ้น โดยน้อมนำศาสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรและผู้ใช้น้ำทั่วทั้งประเทศ รวมถึงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับระบบบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วย

………………………………………

บทความก่อนหน้านี้เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
บทความถัดไปคนดี คนเด่น

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด