26.7 C
Nakhon Sawan
วันพฤหัสบดี, กันยายน 28, 2023
spot_img

แวดวงชาวสวรรค์

            เปิดคอลัมน์แวดวงชาวสวรรค์ฉบับนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ยุติในการแต่งตั้งคณะรัฐบาล น้ำมันขึ้นราคาทุกวัน คงได้แต่เฝ้าภาวนาให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง เศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองของพี่น้องชาวไทยเรานะครับ … @  ข่าวแรกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมกันนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี       สุพรรณี ไพรัชเวทย์ ประธานตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พร้อมด้วย รศ. ดร.รัชพล สันติวรากรและ ขนิษฐา งามวงค์สถิต ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำเสนอผลการดำเนินการในรูปแบบวีดีทัศน์ภาพรวมของจังหวัดนครสวรรค์ วีดีทัศน์การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการนำเสนอผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ “เก้าเลี้ยวโมเดล” และ “สี่แควโมเดล” ทั้งนี้ยังมีระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย … @  นับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกงานของจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่  14-16 กรกฎาคม  2566 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอาเซียนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มต้นตั้งแต่พิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ โดย จุมพฎ  วรรณฉัตรศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และคณะ  พิธีเปิดการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับอาเซียนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ โดย จุมพฎ  วรรณฉัตรศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล  วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กล่าวรายงาน  ต่อเนื่องด้วยบรรยากาศการแข่งขันประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์ มีนักเรียน-นักศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัยจาก 53 จังหวัด 588 ทีม รวมจำนวนผู้แข่งขัน 2,353 คน รวมทั้งผู้เข้าแข่งขันกีฬาอี-สปอร์ตอีก 47 ทีม จำนวน 376 คน ตลอดจนพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯและพิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศและเข้าสู่พิธีปิดการแข่งขันในที่สุด โดย ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมเป็นประธาน  ท่ามกลางความคึกคักสนุกสนานของผู้ร่วมงาน ความภาคภูมิใจของผู้เข้าแข่งขันและความชื่นชมของทุกคนในงานนี้ต่อความสำเร็จในการจัดงานอย่างมากมาย … @ ยังคงเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ใขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิจิตร… @  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566  กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีวิหารหลวงพ่อเคลือบ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดดอนโม่ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยมี พ.อ.นภัทร ศรีธนโชต รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ (ท.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีวิหารหลวงพ่อเคลือบ ณ วัดดอนโม่    ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว อีกทั้งยังมี ดร.นิภา  สุพิชญางกูร ประธาน พคบ.กอ.รมน.จังหวัด น.ว. รุ่นที่ 1 และคณะฯ ร่วมกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรม : การสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัด นครสวรรค์   … @ เป็นเรื่องที่น่าสนใจในขณะนี้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ : การขับเคลื่อน BIO HUB เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง ในการสัมมนาออนไลน์ เปิดนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ของ BOI กระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ BCG หรือไม่ ดำเนินการจัดโดย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผ่านระบบ Zoom/Webinar ท่ามกลางผู้สนใจมากมาย … @ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในโอกาสที่ลูกศิษย์คนเก่งและคนดี วรชิต สิหิงษ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารและการจัดการ ได้รับรางวัลผู้อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย  ประจําปี 2566 จาก  สมาคมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้ารับรางวัลประทานเข็มเชิดชูเกียรติจาก หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ องค์ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2566 ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ … @

 

 

 

 

 

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด