35.1 C
Nakhon Sawan
วันพุธ, กุมภาพันธ์ 8, 2023
spot_img

ข่าวเด่น

นศ.วิริยาลัยฯคว้ารางวัลระดับชาติ 2 รางวัล

            นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ คว้ารางวัล “เยาวชนผู้ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ประจำปี 2566 และรางวัล “เด็ก เยาวชนและบุคคลต้นแบบแห่งแผ่นดิน” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566            ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล...

การศึกษา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

            เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566  อาจารย์วรวุฒิ สุขะเสวก ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ และ อาจารย์ภาคสกร  รักกลัด  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา   นำคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์  ร่วมสร้างความสุขด้วยกิจกรรมประลองปัญญา และสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์    โดยนำบริการวิชาการ การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ การระบายสี การทำตุ๊กตาแป้งปั้น...

เศรษฐกิจ

สภาอุตสาหกรรมฯ สัมพันธ์ ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้อ่านสวรรค์นิวส์และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์"............................................ @ ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงรอบ 7 เดือน หวั่นปรับขึ้นค่าไฟ เสนอรัฐดูแลภาคการส่งออกจากค่าเงินบาทผันผวน เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 92.6 ปรับตัวลดลงจากระดับ 93.5 ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 7 เดือน...

สังคม

ม.เจ้าพระยา-วิริยาลัยชมดนตรีระดับโลก ….

ชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  มอบบัตรชมดนตรีระดับโลกและการแสดงในงาน “Peace Concert” พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจัดโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship-IYF)ให้กับ ภาคสกร  รักกลัด  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นำนักศึกษาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และชมรมการแสดงวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์เข้าร่วมศึกษาดูงาน OPEN HOUSE และชมการแสดงดนตรีระดับโลก ละครเพลง และฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “โลกของจิตใจ” จาก ดร.อ็อก ซูพาร์ค...

สลากกาชาด…

149แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
spot_img
spot_img

ข่าวรับชมมาก

นานาสาระ

คุยกับคนเจ้าพระยา ฉบับวันที่ 1 ก.พ . 66

ความจริง…ของโลก          เราเกิดมาเป็นพลเมืองของโลก เราแตกต่างกันที่…ภาษา วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ และศาสนา          แต่…สิ่งที่เรามีเหมือนกัน จนไม่ถือว่าเป็นความแตกต่างคือ…ชีวิตที่มีเหมือนกัน คือความโลภ ความโกรธ และความหลง เรียกรวมๆว่า…กิเลส          ในทางพุทธศาสนา กล่าวถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างของมนุษย์ คือ…อาหาร…อากาศ…กรรม…และ จิตใจ          อาหาร มีผลต่อการพัฒนาทางร่างกาย        อวัยวะคนเราเหมือนกัน ทุกชาติ ทุกภาษา...

ที่นี่ สถานีเจ้าพระยา

'ใครทำลายโบราณสถาน?'                ผู้รักมรดกของชาติ  ชื่นใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ภูมิใจในโบราณสถานโบราณวัตถุของไทย  ต้องสะเทือนใจในข่าวการรื้อทำลายโบราณสถาน  ขโมยโบราณวัตถุสมบัติของแผ่นดินไทยตลอดมา                ตัวการในการทำลายทำร้ายรื้อถอนโบราณสถานหรือทำลายโบราณวัตถุของประเทศ  แทนที่จะเป็น 'ทุรกรรม' ของมิจฉาชีพหรือผู้ด้อยสติปัญญา  ผู้ทรามจริยธรรม  ผู้ไร้สำนึกในความเป็นมนุษย์อย่างที่วิญญูชนพึงคิดพึงเข้าใจ                กลับกลายเป็นพระในวัดวาอารามซึ่งมีตำแหน่งสูงในระดับเจ้าอาวาส  สมภาร  เจ้าคณะตำบล  อำเภอ  จังหวัด  หรือสูงขึ้นไปอีก  ก็คือระดับเจ้าคณะหนหรือเจ้าคณะภาค (ฮา!)​                พระ! ซึ่งเป็นศิษย์ตถาคต ...

รู้แล้วบอกต่อ ฉบับวันที่ 1 ก.พ. 2566

วันตรุษจีน 2566 นี้ ใส่สีแดงไหนดี? เสริมเฮง เตรียมรับอั่งเปาซองโต! สีแดงกับวัฒนธรรมจีนถือเป็นของคู่กัน โดยเฉพาะในวันตรุษจีน สัญลักษณ์ด้านความเชื่อนี้ส่งผลให้สีแดงแทรกซึมอยู่ในแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ และสิ่งของต่าง ๆ วันนี้ชวนมาเปิดตู้เสื้อผ้าเลือกชุดสีแดง ในเฉดที่เป็นคุณ สำหรับรับทรัพย์วันตรุษจีนกัน! ความนิยมสีแดงของวัฒนธรรมจีนนั้นสามารถนับย้อนได้ไปสมัยราชวงศ์โจว หรือเมื่อ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ชาวจีนในเวลานั้นมีความคิดว่าธาตุทั้ง 5 ซึ่งได้แก่ น้ำ, ดิน, ไม้,...

ทวนลม ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

การเมือง…เรื่องที่เราต้อง…ยุ่งด้วย          การเมือง politics คือ กระบวนการและวิธีการ ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจของกลุ่มคน คำนี้มักจะถูกนำไปประยุกต์ใช้กับรัฐบาล แต่กิจกรรมทางการเมืองสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปในทุกกลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งรวมไปถึงใน บรรษัท, แวดวงวิชาการ และในวงการศาสนา         การเมือง หมายถึง การที่เกี่ยวข้องกับรัฐ แผ่นดิน มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับรัฐ และแผ่นดิน การบริหาร ประเทศ  เฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบายในการบริหารประเทศ กิจกรรมอำนวยหรือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน         เพลโตและอริสโตเติลให้ความหมายทางการเมืองไว้ว่า… การเมืองเป็นเรื่องของการแสวงหาความยุติธรรมและการดำรงชีวิตที่ดีของสังคมหรือชุมชน...

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย

           พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยาม ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยเป็นผลพวงหลังการปฏิวัติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 โดยคณะราษฎร ซึ่งได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ) ซึ่งในขณะที่เกิดการปฏิวัตินั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประทับ ณ...

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม