39.5 C
Nakhon Sawan
วันพุธ, เมษายน 17, 2024
spot_img

สภาอุตสาหกรรมฯ สัมพันธ์

ผู้อ่านสวรรค์นิวส์และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์…………………………………………………….. @ปักหมุดเที่ยวสงกรานต์ทั่วไทย จัดใหญ่ 21 วัน ครม. ไฟเขียวอนุมัติงบประมาณฯ 104 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ “Maha Songkran World Water Festival เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” โดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11–15 เมษายน 2567 ที่กรุงเทพฯ และพื้นที่อัตลักษณ์ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันงดงามของไทย และเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียนให้ “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

▶ส่งเสริมให้มีการ ‘ทยอยจัดงานสงกรานต์’ ตลอดเดือนเมษายน 2567 ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน ตัวอย่างพื้นที่จัดงานสงกรานต์ทั่วประเทศปี 2567

ช่วงที่ 1 (1) ประเพณีสงกรานต์ประเพณีปี๋ใหม่เมือง จ.เชียงใหม่ (ช่วงเวลาจัดงาน 4 – 20 เม.ย.67) กิจกรรมไฮไลท์ เช่น พิธีอัญเชิญ/บวงสรวงน้ำศักดิ์สิทธิ์ (4-9 เม.ย.67) กิจกรรมสืบสานตำนานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (13-14 เม.ย.67) ตักบาตรโชติกา สรงน้ำทิพย์ ห่มผ้าเจดีย์ (20 เม.ย.67)

(2) งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง (ช่วงเวลาจัดงาน 7- 13 เม.ย.67) กิจกรรมไฮไลท์ เช่น การประกวดเทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง ขบวนแห่สลุงหลวง ขบวนแห่น้ำทิพย์ 13 อำเภอ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสรงน้ำพระเจ้าแก้วดอนเต้า

ช่วงที่ 2 (1) กรุงเทพฯ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” บริเวณถนนราชดำเนินกลาง และท้องสนามหลวง (ช่วงเวลาจัดงานวันที่ 11 – 15 เม.ย.67) กิจกรรมไฮไลท์ ขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์ ขบวนรถพาเหรด 16 จังหวัด โซนสงกรานต์อัตลักษณ์ 5 ภาค

(2) ภาคกลาง งานสงกรานต์มอญ จ.กาญจนบุรี  (ช่วงเวลาจัดงาน 12 – 17 เม.ย.67) กิจกรรมไฮไลท์ ชมการเล่นสะบ้า กีฬาพื้นบ้านที่หาดูยาก กิจกรรมสรงน้ำพระผ่านรางกระบอกไม้ไผ่, สงกรานต์บ้านระจัน จ. สิงห์บุรี (ช่วงเวลาจัดงาน 13- 15 เม.ย.67) กิจกรรมไฮไลท์ พิธีสรงน้ำอาจารย์ธรรมโชติ ขบวนแห่สงกรานต์ ชมประเพณีไทยโบราณสมัยบ้านระจัน

(3) ภาคใต้ งาน MIDNIGHT SONGKRAN 2024 จ.สงขลา (ช่วงเวลาจัดงาน 12 – 13 เม.ย.67) กิจกรรมไฮไลท์ สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สาดน้ำข้ามปีเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน, งานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช (ช่วงเวลาจัดงาน 13 – 16 เม.ย.67) กิจกรรมไฮไลท์ พิธีแห่นางดาน ประเพณีเก่าแก่ของ จ. นครศรีธรรมราช

(4) ภาคอีสาน สงกรานต์เมืองอุดรธานี “สาดน้ำสีดอกจาน…สงกรานต์อุดร (ช่วงเวลาจัดงาน 13 – 16 เม.ย.67) กิจกรรมไฮไลท์ สรงน้ำพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอุดร

ช่วงที่ 3 ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน (ช่วงเวลาจัดงาน 16 – 17 เม.ย.67) กิจกรรมไฮไลท์ ประชันฝีมือก่อพระทรายวันไหล, ประเพณีสงกรานต์พระประแดง (ช่วงเวลาจัดงาน 19 – 21 เม.ย.67) กิจกรรมไฮไลท์ ประกวดนางสงกรานต์ และหนุ่มลอยชาย การแสดงทะแยมอญของชาวไทยรามัญ

▶ยกระดับเทศกาลไทยจาก Local to Global นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในพิธีเปิดงานประชุม WORKSHOP IGNITE THAILAND’S TOURISM ว่า ในปี 2566 สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2.13 ล้านล้านบาท และในปี 2567 รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ ยังยกระดับเทศกาลไทยจาก Local to Global เช่น เทศกาลมหาสงกรานต์ ลอยกระทง ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งการจัดมหกรรมในระดับ World Class Events จะช่วยสร้างรายได้ให้กับทุกภาคส่วน และกระจายลงสู่ระดับภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนอย่างทั่วถึง

……………………………………. @กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพื่อกำหนดนโยบายการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศ โดยเฉพาะช่วง High season ของการเผา

▶มาตรการห้ามนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 นายกฯ มีข้อสั่งการในการห้ามนำเข้า “ข้าวโพด” จากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 โดยให้กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพื่อกำหนดให้ข้าวโพดจากต่างประเทศที่พิสูจน์แล้วว่ามีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผา ให้กระทรวงพาณิชย์สั่งห้ามนำเข้า

▶ชะลอการประกาศฯ เพื่อรอ พ.ร.บ. อากาศสะอาดผ่านสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นว่า การออกประกาศดังกล่าวของกระทรวงพาณิชย์ อาจจะไปขัดกับข้อตกลงการค้าโลกของ WTO ที่มีข้อบัญญัติว่า ข้อห้ามใดๆ ก็ตาม ที่สั่งห้ามกับประเทศคู่ค้าเราต้องปฏิบัติแบบเดียวกันในประเทศ หากประกาศในทันทีอาจก่อให้เกิดปัญหาการค้าระหว่างประเทศได้ จึงขอให้ชะลอการประกาศฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ระหว่างประเทศ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติอากาศสะอาดที่กำลังจะผ่านวาระของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

……………………………………………………. @สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 ตรวจเข้มรถควันดำ ควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยได้ดำเนินการตรวจวัดมลพิษจากควันไอเสียรถยนต์ และรถบรรทุก ได้ตั้งจุดตรวจวัดควันดำบนถนนสายหลัก ถนนทางหลวงหมายเลข 117 ขาเข้าเมืองนครสวรรค์ โดยได้พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พ่นสีสเปรย์ป้ายสัญลักษณ์ห้ามใช้และสั่งให้เจ้าของรถดำเนินการแก้ไขทันที  รวมทั้งการเข้มงวดการตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. ให้เข้มงวดการตรวจวัดควันดำรถทุกคันที่เข้ารับการตรวจสภาพ เพื่อป้องกันการสร้างปัญหามลพิษทางอากาศ และเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

ทางด้านนางรัชดาพร ไชยอิน ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ในการพ่นสเปรย์ป้ายสัญลักษณ์ห้ามใช้ นั้นก็เพื่อให้เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถ นำรถไปแก้ไขและตรวจสภาพ พอพบว่าค่าควันดำไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน จึงจะนำออกใช้ พร้อมทั้งอยากพี่น้องประชาชน ให้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำสมอ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดฝุ่น PM2.5 และเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย

……………………………………………………. @สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 ตรวจเข้มรถควันดำ ควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยได้ดำเนินการตรวจวัดมลพิษจากควันไอเสียรถยนต์ และรถบรรทุก ได้ตั้งจุดตรวจวัดควันดำบนถนนสายหลัก ถนนทางหลวงหมายเลข 117 ขาเข้าเมืองนครสวรรค์ โดยได้พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พ่นสีสเปรย์ป้ายสัญลักษณ์ห้ามใช้และสั่งให้เจ้าของรถดำเนินการแก้ไขทันที  รวมทั้งการเข้มงวดการตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. ให้เข้มงวดการตรวจวัดควันดำรถทุกคันที่เข้ารับการตรวจสภาพ เพื่อป้องกันการสร้างปัญหามลพิษทางอากาศ และเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

ทางด้านนางรัชดาพร ไชยอิน ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ในการพ่นสเปรย์ป้ายสัญลักษณ์ห้ามใช้ นั้นก็เพื่อให้เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถ นำรถไปแก้ไขและตรวจสภาพ พอพบว่าค่าควันดำไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน จึงจะนำออกใช้ พร้อมทั้งอยากพี่น้องประชาชน ให้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำสมอ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดฝุ่น PM2.5 และเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย

……………………………………………………. @สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 ตรวจเข้มรถควันดำ ควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยได้ดำเนินการตรวจวัดมลพิษจากควันไอเสียรถยนต์ และรถบรรทุก ได้ตั้งจุดตรวจวัดควันดำบนถนนสายหลัก ถนนทางหลวงหมายเลข 117 ขาเข้าเมืองนครสวรรค์ โดยได้พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พ่นสีสเปรย์ป้ายสัญลักษณ์ห้ามใช้และสั่งให้เจ้าของรถดำเนินการแก้ไขทันที  รวมทั้งการเข้มงวดการตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. ให้เข้มงวดการตรวจวัดควันดำรถทุกคันที่เข้ารับการตรวจสภาพ เพื่อป้องกันการสร้างปัญหามลพิษทางอากาศ และเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

ทางด้านนางรัชดาพร ไชยอิน ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ในการพ่นสเปรย์ป้ายสัญลักษณ์ห้ามใช้ นั้นก็เพื่อให้เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถ นำรถไปแก้ไขและตรวจสภาพ พอพบว่าค่าควันดำไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน จึงจะนำออกใช้ พร้อมทั้งอยากพี่น้องประชาชน ให้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำสมอ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดฝุ่น PM2.5 และเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย

……………………………………………………. @สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 ตรวจเข้มรถควันดำ ควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยได้ดำเนินการตรวจวัดมลพิษจากควันไอเสียรถยนต์ และรถบรรทุก ได้ตั้งจุดตรวจวัดควันดำบนถนนสายหลัก ถนนทางหลวงหมายเลข 117 ขาเข้าเมืองนครสวรรค์ โดยได้พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พ่นสีสเปรย์ป้ายสัญลักษณ์ห้ามใช้และสั่งให้เจ้าของรถดำเนินการแก้ไขทันที  รวมทั้งการเข้มงวดการตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. ให้เข้มงวดการตรวจวัดควันดำรถทุกคันที่เข้ารับการตรวจสภาพ เพื่อป้องกันการสร้างปัญหามลพิษทางอากาศ และเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

ทางด้านนางรัชดาพร ไชยอิน ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ในการพ่นสเปรย์ป้ายสัญลักษณ์ห้ามใช้ นั้นก็เพื่อให้เจ้าของรถหรือผู้ใช้รถ นำรถไปแก้ไขและตรวจสภาพ พอพบว่าค่าควันดำไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน จึงจะนำออกใช้ พร้อมทั้งอยากพี่น้องประชาชน ให้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำสมอ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดฝุ่น PM2.5 และเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย

ติดตามเราที่

149แฟนคลับชอบ
spot_img

ข่าวลาสุด